Snel naar

Missie en visie

CEGO vorming en consult als partner 

We bouwen als kenniscentrum, vanuit een wetenschappelijke gefundeerde visie en vanuit een maatschappelijke gedrevenheid, aan de dromen van organisaties, voorzieningen en scholen zodat hun teamleden, kinderen en jongeren tevreden en vol vertrouwen uitdagingen zelf kunnen aangaan. Deze visie vertalen we naar haalbare en concrete tools om mee aan de slag te gaan in de praktijk. 

CEGO v&c gelooft in de groeikracht van elk kind waarbij leerkrachten en begeleiders het verschil maken. Een kindgerichte ervaringsgerichte visie met maximale ontwikkelingskansen voor iedereen, gericht op welbevinden, mentale veerkracht, hoge betrokkenheid en verbinding met elkaar.  

CEGO v&c stimuleert de totale persoonsvorming van kinderen waardoor zij gemotiveerd, creatief, veerkrachtig en gelukkig hun unieke leven durven leven.

  

Onze ambitie

 CEGO vorming en consult inspireert en ondersteunt de dagelijkse werking en de professionele ontwikkeling van scholen en kinderopvang via een intakegesprek, procesbegeleiding, coaching, studiedagen, vormingen, lezingen, enz.

Wij werken op maat van scholen en kinderopvang vanuit een procesgerichte aanpak waarbij welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid de belangrijkste indicatoren van kwaliteit zijn.

 Dit vertaalt zich in volgende inhoudelijke accenten:

 • Zich welkom en gewaardeerd voelen, mogen zijn wie je bent en goed in je vel
 • Hoge betrokkenheid in een rijke speel-leeromgeving (deep level learning)
 • Uitdaging en groei stimuleren op de grens van je kunnen
 • Inzetten op maximale ontwikkeling, ook voor kansengroepen
 • Respectvol en duurzaam omgaan in verbondenheid met elkaar en de natuur

Hoe doen we dat? 

CEGO vorming en consult werkt vanuit een waarderende benadering met vertrouwen in de groeimogelijkheden van iedere betrokkene. We zetten mensen in hun kracht en versterken hun talenten gericht op persoonlijke ontwikkeling, we gaan samen op weg en stellen gewoontes in vraag.

 In interactie richten we ons op duurzaam ontwikkelen, creativiteit, eigenaarschap, zelfreflectie, growth mindset, leren uit fouten en stimuleren we het zelfvertrouwen om te leren, te exploreren en te groeien op eigen tempo.

In verbinding met elkaar willen we scholen, voorzieningen of organisaties sterker maken zodat ze op hun beurt kinderen in hun kracht kunnen zetten.  

Welke waarden dragen we uit? 

 •  Pedagogisch optimisme en vertrouwen in de groeikracht 
 • Aanvaarding van ieder individu in een diverse context 
 • Authenticiteit en echtheid 
 • Samenhorigheid en erbij horen 
 • Empathie en perspectief nemen van de andere met oog voor de beleving  
 • Respect voor de behoefte aan autonomie  
 • Waarderende benadering met oog voor de kwaliteiten  
 • We zetten in op het empoweren van kinderen en volwassenen 
 • Respectvol handelen tegenover mens en natuur vanuit verbondenheid 

1. Uitgangspunten m.b.t. omgaan met kinderen  

Wij zijn pedagogisch optimist en geloven: 

 • in de groeikracht van elk kind en dat elk kind ongekende ontwikkelingsmogelijkheden heeft (Feuerstein, 1993; Dweck, 2006; Stevens, 2002). We willen kinderen vertrouwen geven zodat ze geloven in zichzelf omdat we weten dat een growth mindset kinderen meer mogelijkheden geeft en gelukkiger maakt. 
 • dat zelfkennis en zelfsturing voor kinderen cruciaal zijn in hun ontwikkeling (Diamond et al, Moffitt e.a. 2011; Tominey & Mc Clelland, 2015). We willen inzetten op het empoweren van kinderen. 
 • dat de sociale context en de diversiteit in die context een meerwaarde zijn en noodzakelijk voor de ontwikkeling van elk kind (Vygotsky,1978; Johnson & Johnson,1999; Slavin, 1995; Deci&Ryan, 2016). We willen dat kinderen floreren in een veilige en warme context waar ze op mekaar kunnen rekenen wanneer een kind dat nodig heeft. 
 • dat de kwaliteit van wat kinderen doen afhangt van hoe ze zich voelen (welbevinden) en hoe intens ze bezig zijn (betrokkenheid). We willen werk maken van kwaliteitsvolle interacties waarbij we afstemmen op wat kinderen nodig hebben om te groeien.
 • dat welbevinden en betrokkenheid van kinderen de beste kwaliteitsindicatoren zijn om aan te geven dat de opvang of onderwijs aansluiten bij wat ze nodig hebben. We willen werk maken van kwaliteitsvolle interacties waarbij we vetrekken vanuit het perspectief van kinderen. 
 • dat verbondenheid het antwoord is op de ontkoppelingen tussen theorie en praktijk, tussen relatie en prestatie, tussen inspanning en resultaat, tussen proces en product, tussen opvoeding en onderwijs. We willen werk maken van respectvol en duurzaam handelen tegenover de medemens en de natuur vanuit verbondenheid. 

 

2. Uitgangspunten m.b.t. de kindbegeleiders en leerkrachten in scholen en andere organisaties 

We willen het pedagogisch kompas zijn en geloven:   

 •  in de groeikracht van elke kindbegeleider en leerkracht en dat iedere kindbegeleider en leerkracht ongekende ontwikkelingsmogelijkheden heeft. We willen de deelnemers aan onze vormingen en begeleiding vertrouwen geven zodat ze geloven in hun groeikracht omdat we weten dat een growth mindset mensen meer mogelijkheden geeft en gelukkiger maakt. 
 • dat autonomie en zelfreflectie voor deze kindbegeleider en leerkracht cruciaal zijn en voorwaarden om te excelleren. We handelen vanuit respect en geven elke deelnemer de nodige autonomie die nodig is. We willen inzetten op het empoweren van mensen.
 • dat het samen leren tussen kindbegeleiders of leerkrachten en de diversiteit in de groep een meerwaarde is. We willen de deelnemers aan onze vormingen laten floreren in een veilige context waar falen mag en leren prettig kan zijn en waar rekenen op collega’s een evidentie is. 
 • dat welbevinden en betrokkenheid van de deelnemers de beste kwaliteitsindicatoren zijn om aan te geven dat de vormingen aansluiten bij wat mensen bezighoudt. We willen werk maken van kwaliteitsvolle interacties waarbij we afstemmen op wat deelnemers nodig hebben om te groeien. 
 • dat verbondenheid het antwoord is op de ontkoppelingen tussen theorie en praktijk, tussen relatie en prestatie, tussen inspanning en resultaat, tussen proces en product, tussen opvoeding en onderwijs. We willen werk maken van respectvol en duurzaam handelen tegenover de medemens en de natuur vanuit verbondenheid. 

Geïnteresseerd of meer informatie nodig?

Contacteer Cego

Cego vorming & Consult

Schapenstraat 34 bus 3776
3000 Leuven, Belgium

BTW BE 0421.083.235
Belfius BE90 7765 9491 3932

CEGO is alle werkdagen bereikbaar van 9u tot 12u en van 13u tot 16u, op woensdag zijn wij gesloten.

Website door iSmart