Snel naar

Partners

Kuleuven

Het project ‘Ervaringsgericht Onderwijs’ (EGO) ontstond binnen de afdeling Didactiek van het Departement Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven). Het begon in 1976 en heeft sindsdien op conceptueel niveau een hele ontwikkeling doorgemaakt.

Mentes VZW

Mentes is het netwerk voor ondersteuning in de kinderopvang. Met steun van Opgroeien biedt Mentes ondersteuning over diverse thema’s binnen de kinderopvangsector. Het netwerk bestaat uit een twintigtal gespecialiseerde organisaties die de krachten bundelen. Mentes brengt kennis en materialen samen en maakt uitwisseling van expertise en acties mogelijk. Door onze ondersteuning dragen we bij aan het recht van ieder kind op kwaliteitsvolle opvang.

Bezoek website
Mentes VZW

Onderwijs maak je samen

Onderwijs Maak Je Samen is een ondernemend onderwijsadviesbureau. We werken met en voor organisaties in het onderwijs. We ontwikkelen en delen kennis en toepassingen met klanten en organisaties als universiteiten en hogescholen. Onderwijs Maak Je Samen is een schakel tussen theorie en praktijk ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de professional en de organisatie waarbinnen hij/zij acteert.

Bezoek website

SOM

Samen Onderwijs Maken is een netwerk van onderwijsmakers, onderwijsondersteuners en de stad Leuven. We willen samen het onderwijs innovatief versterken zodat elke lerende een plek heeft en uitgedaagd wordt om de eigen talenten maximaal te ontplooien en in te zetten.

Tweemonds

Geïnspireerd door het ErvaringsGericht Onderwijs en het gedachtegoed van het NIVOZ, puttend uit alle inzichten die een kindgerichte insteek hebben (onder andere Reggio Emilia), verwonderd door hun ervaringen als moeder en geleerd van hun werk bij expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O.) hebben Suze en Ellen hun krachten gebundeld in hun gezamenlijke bedrijf Tweemonds (Emonds+Emonds=Tweemonds). Met veel gevoel voor de weerbarstige praktijk en de legitimatie op zak hebben de zussen met een dosis humor, herkenbaarheid en scherpte een bijzondere combinatie in huis die in grote diversiteit aan vormen is in te zetten.

CPC

CPC gelooft in een samenleving waarin niemand is buitengesloten, iedereen meedoet en zich naar vermogen maximaal kan en durft ontwikkelen. Dat lukt alleen als wij kinderen van jongs af aan zó goed begeleiden dat zij opgroeien tot vrije, verantwoordelijke burgers die in contact zijn met zichzelf en de ander en die hun leven betekenisvol kunnen vormgeven.

Stichting NIVOZ

Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken – is een vrijplaats voor denken en ontwerpen, een plaats van reflectie en dialoog, maar ook een plaats voor een kritisch correctief.

Lutgardisschool

Werken in miniteams, de basis van ons onderwijs en ons beleid. We werken klasoverschrijdend met miniteams van 3 leerkrachten voor 2 klassen. Aan de hand van een duidelijke rolverdeling en door in te zetten op zelfsturing, hebben we meer tijd om onze kinderen te leren kennen en elk kind een antwoord te bieden op zijn noden. Onze uitgesproken visie is hierbij onze leidraad. Het leren van de leerkracht en het benutten van elkaars sterktes staan centraal tijdens de verschillende overlegmomenten. Op deze manier vullen we elkaar aan, werken we aan ieders veerkracht en verhogen we onze draagkracht.  We bewaken onze kwaliteit door voortdurend te reflecteren en te evalueren.

St.-Martinus

Ons huis is een kleuterschool waar alle kleuters echt welkom zijn, waar we vertrekken van welbevinden en betrokkenheid, waar je kan ervaren hoe kinderen groeien tot autonome kleuters. Ervaar in de praktijk hoe je kindgericht, gedifferentieerd en zelfgestuurd kan werken. We geven je een impressie van hoe je met leeftijdsgemengde groepen in teamteaching aan de slag kan gaan.

Wil ook jij eens proeven van deze werking, dan moet je zeker deelnemen aan deze belevingsdag. We nemen de tijd om deel te nemen aan het klasgebeuren en voorzien tijd  om met de leerkrachten ervaringen uit te wisselen.

BS ‘t Dorp

In BS ‘t Dorp staan 2 leerkrachten voor de klasgroep. Er wordt ingezet op sporenwerking en contractwerk. Je krijgt een inkijk in co-teaching op de klasvloer.

Ben je benieuwd hoe leerkrachten concreet aan de slag gaan? Hoe ze met meerdere leerkrachten leerlingen uitdagen om eigenaar te worden van hun eigen leerproces en hoe ze zelfsturing stimuleren? Kom dan naar Rilaar! Stel je vragen aan leerkrachten en directie over hoe zij hun binnenklasdifferentiatie hebben uitgewerkt.

College in Essen

Welkom in het College in Essen. Tijdens een bezoek focussen we op het werken in niveaus, dagcontracten, zelfsturing en talenten. Werkvormen die leerkrachten in staat stellen om beter en doelgerichter om te gaan met de toenemende verschillen in een klas.

De leerkrachten van de lagere school College Essen delen graag hun ervaringen. Een bijzondere school met een uitgesproken leerlinggerichte visie op sporenbeleid, coöperatief leren en stimuleren van zelfsturing. Kortom, een school in een groene omgeving met net dat ietsje meer.

Eromes Marko

Al ruim 100 jaar ontwerpen wij flexibele inrichtingsoplossingen voor het onderwijs; van basisschool tot en met universiteit. Wij helpen scholen vooruit met slimme inrichtingsconcepten en -producten. Dit doen we door te luisteren we naar wat scholen, leerlingen/studenten en docenten nodig hebben om alles eruit te halen wat erin zit. En wat zij nodig hebben, dat maken wij: van ontwerp tot productie en inrichting. Op onze eigen duurzame productielocaties in Nederland.

CNO

Het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) is een universitair nascholingscentrum dat een bijdrage wil leveren aan de verdere professionalisering en kwaliteitsverhoging in het onderwijs. We richten ons daarbij naar alle professionals uit het brede onderwijsveld.

ZitStil

Centrum ZitStil informeert, vormt, traint, ondersteunt en onderneemt maatschappelijke actie om iedereen die met ADHD te maken krijgt, vooruit te helpen in het leven. Zo willen we het sociaal isolement doorbreken, deelname in de samenleving vergroten en personen met ADHD de kansen geven die zij verdienen.

Domoderefontiro

We begeleiden organisaties in hun transformatie naar een toekomst- en mensgerichte organisatie. We onderzoeken, begeleiden en verlenen deskundig advies. We ontwerpen, ontwikkelen en implementeren.

Onderwijscentrum Gent

Onderwijscentrum Gent inspireert, verbindt en ondersteunt via vormingen en lerende netwerken.

Blijf op de hoogte

Inschrijven nieuwsbrief

Cego vorming & Consult

Schapenstraat 34 bus 3776
3000 Leuven, Belgium

BTW BE 0421.083.235
Belfius BE90 7765 9491 3932

CEGO is alle werkdagen bereikbaar van 9u tot 12u en van 13u tot 16u, op woensdag zijn wij gesloten.

Website door iSmart