Snel naar

Vacature

Mentor

Vacature: Mentoren Mentes

CEGO Vorming & Consult ondersteunt en inspireert kinderopvang en scholen (kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs) bij het uitbouwen van kwaliteitsvolle werking. We bieden vorming, coaching en consult aan, gebaseerd op de concepten van het Ervaringsgericht Werken. Het vertrekpunt vormt de beleving (het welbevinden) en de intensiteit van het handelen en het samenspel (betrokkenheid) tussen kinderen, begeleiders en ouders.

De Vlaamse regering besliste recent extra budget in te zetten om de kinderopvang te versterken door de kindratio (d.i. het aantal kinderen per kinderbegeleider) te verlagen. Dit betekent dat extra gekwalificeerde kinderbegeleiders tewerkgesteld kunnen worden.

Gelet op de huidige krapte op de arbeidsmarkt zal er extra ingezet moeten worden op zij-instroom, ook van personen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt en niet-beroepsactieven. Er is bijgevolg een overgangsperiode voorzien om te komen tot meer gekwalificeerde kinderbegeleiders.

Om deze niet-gekwalificeerde kinderbegeleiders te ondersteunen in hun traject tot het behalen van de kwalificatie en het bevorderen van de taalkennis Nederlands, worden hiervoor tijdens deze overgangsperiode extra mentoren ingeschakeld met specifieke projectsubsidies.

Als mentor binnen CEGO Vorming & Consult ondersteun je mensen met interesse in een job als kinderbegeleider. Je zorgt er onder andere voor dat het traject naar werk vlot verloopt. Je staat in voor de organisatie van stages en werkplekleren bij kinderdagverblijven die aangesloten zijn bij Mentes. Als mentor zal je gemiddeld zowat zestien kwalificerende trajecten ondersteunen.

OPDRACHTEN
 • Je trekt kandidaat kinderbegeleiders aan en screent hen op hun competenties van de beroepskwalificatie en hun kennis Nederlands
 • Je begeleidt en ondersteunt niet-gekwalificeerde kinderbegeleiders in hun kwalificerend traject op maat:

- Je brengt de start en de te verwerven competenties van de kinderbegeleiders in kaart.

- Je werkt samen met de kinderbegeleiders een traject op maat uit. Daarbij ondersteun je mogelijk op bredere levensdomeinen. Door middel van dit traject verwerft elke kinderbegeleider de nodige competenties.

- Je voert deze ondersteuning ter plaatse bij verschillende kinderbegeleiders uit.

- Je werkt met de inhouden die de kinderbegeleiders aanreiken. Bij de keuze van methodieken/ werkwijzen hou je rekening met evidence based resultaten van onderzoek en eigenheid van de kinderbegeleiders .

- Je werkt hierbij oplossingsgericht vanuit een coachende rol, inhoudelijk afgestemd en in dialoog met de organisator kinderopvang, de aanbieder van de opleiding en/of het EVC testcentrum.

 • Je organiseert en begeleidt het werkplekleren, de stage en de mogelijkheden om kennis Nederlands te ontwikkelen. Hierbij ondersteun je mee de werkplek om dit mogelijk te maken.
 • Je bevordert de samenwerking tussen de opleiding, de werkplek, de kinderbegeleider en met andere relevante actoren.
 • Je leidt toe naar reguliere tewerkstelling in de kinderopvang.
 • Je werkt samen met andere mentoren en stemt jullie werking/aanpak op elkaar af
 • Je staat in voor het correct administratief registeren van de lopende ondersteuningen naar een kwalificatie
 • Je brengt transparant en tijdig verslag uit (o.b.v. kwantitatieve en kwalitatieve registratie)
 • Je neemt deel aan professionaliseringsinitiatieven en overlegmomenten die in dit project worden opgezet en deelt eigen inzichten met andere mentoren
PROFIEL
 • Je beschikt min. over een bachelor diploma met een kwalificatie op pedagogisch vlak: pedagogie van het jonge kind, kleuteronderwijs, orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie,… Gelijkwaardige competenties opgebouwd door relevante ervaring nemen we mee in rekening. Je hebt affiniteit met de kinderopvangsector.
 • Je hebt relevante kennis van competentiemanagement. Hierdoor heb je enerzijds zicht op de noden die gelinkt zijn aan het ontwikkelingsproces van jonge kinderen. Anderzijds kan je de noden inzake competentieversterking bij de kinderbegeleider observeren en vanuit deze observatie een analyse maken en een traject op maat ontwikkelen en aanbieden.
 • Je creëert continue leeropportuniteiten voor de kinderbegeleider en de werkplek waar het traject loopt, zodat er evolutie is in de richting van het gewenste resultaat
 • Je hebt affiniteit met (het stimuleren van) de ontwikkeling van Nederlandse taal.
 • Je beschikt over een coachende en waarderende houding
 • Je bent accuraat in het rapporteren van noodzakelijke informatie
 • Je volgt professionaliseringsinitiatieven die opgezet worden binnen dit project en staat open voor het delen van kennis en inzichten met andere mentoren
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren
 • Je hebt een rijbewijs en beschikt over een wagen.
 • Je woont bij voorkeur in de regio Antwerpen, Kempen, Vlaams- Brabant.
JOBGERELATEERDE COMPETENTIES
 • Je bent een innovator met verbeeldingskracht en creativiteit Je hebt een kritische onderzoekshouding. Je bent nieuwsgierig en exploratief ingesteld.
 • Je bent zelfgestuurd, flexibel en geëngageerd. Je weet wat je wil en weet van aanpakken. Je kunt zelfstandig werken en reflecteren op je werk.
 • Je kan je snel inwerken in reeds bestaande projecten. Coördinatie en opvolging hiervan zie jij als een uitdaging.
 • Je bent sociaal competent en als begeleider gericht op de manier waarop anderen (kinderen en volwassenen) de context ervaren.
 • Je bent een teamspeler die de meerwaarde van samenwerken en -leren onderschrijft.
 • Je hebt relevante ervaring binnen kinderopvang bij de doelgroep 0-12 jaar.
 • Je bent vertrouwd met innovatieve aanpakken, waaronder concepten en principes van het Ervaringsgericht Werken.
WIJ BIEDEN

Een deeltijdse of voltijdse tewerkstelling in een flexibele, innovatieve omgeving. Een contract van bepaalde duur tot aan 31/12/2025 met mogelijkheid tot verlenging met één jaar. Wij bieden je een boeiende en veelzijdige functie met ruimte voor initiatief in een aangename werksfeer, met collega’s waarbij je terecht kunt met noden en vragen.

PRAKTISCH

Solliciteren kan vóór 3 juli 2024 met cv en persoonlijke motivering aan Griet De Bruyckere per mail naar Griet.debruyckere@kuleuven.be. Na selectie op basis van cv en motivatiebrief worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek.

Sollicitatieformulier

Geen bestand geselecteerd...
Geen bestand geselecteerd...
Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Cego vorming & Consult

Schapenstraat 34 bus 3776
3000 Leuven, Belgium

BTW BE 0421.083.235
Belfius BE90 7765 9491 3932

CEGO is alle werkdagen bereikbaar van 9u tot 12u en van 13u tot 16u, op woensdag zijn wij gesloten.

Website door iSmart