Snel naar

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

De zorgcoördinator, probleemoplosser of coach? 2-dagen

Tweedaagse voor zoco’s

De opdracht van een zoco spreidt zich over verschillende niveaus. Hoe werk je dus een goed zorgbeleid uit en houd je het haalbaar voor jezelf? Hoe betrekken we iedereen bij het zorgbeleid zodat het niet enkel de zoco is die verantwoordelijk is? Op dag 1 bekijken we waar we al staan als school en hoe we tot een gedragen zorgbeleid kunnen komen.

Vaak fungeert de zoco als probleemoplosser en blijft het bij brandjes blussen. De fundamentele opdracht van de zorgcoördinator is echter klasleerkrachten sterker maken zodat ze vaardig worden in het omgaan met alle zorgen en noden van de kinderen in hun klas. En dan zijn snel een oplossing geven of brandjes blussen niet meer aan de orde. Tijdens dag 2 bekijken we het luik overleg en coachen.

Samen met andere zorgcoördinatoren reflecteren we op de eigen opdracht  om samen expertise op te doen en te delen met elkaar. Met tal van tips voor de zorgcoördinator. Netwerken staat hier centraal.

Programma

In het eerste deel (dag 1) focussen we op elementen van een geïntegreerd zorgbeleid en verkennen we het groeipad naar meer zorgintegratie. Dit omvat 4 verschillende groeifases om de zorg in je school te realiseren. In de vorming willen we nagaan in welke fase je school momenteel zit en reiken we mogelijkheden aan om door te groeien naar een volgende fase. 

In het tweede deel van dit traject (dag 2) lijnen we de positie van de zorgcoördinator af en bekijken we hoe ver de opdracht en draagkracht reiken en waar de grenzen liggen. We verkennen inzichten en vaardigheden om het zorgbeleid op school te versterken. 

Er is een vrijblijvende terugkomdag voor alle deelnemers in juni.

Lunch en publicatie twv € 25,99 inbegrepen

Inschrijven

17 oktober 2024 & 18 oktober 2024

Joke Gevaert

Brugge - Howest

Na het volgen van deze vorming...

  • Kan je verduidelijken wat een geïntegreerd zorgbeleid inhoudt en welke rol elke participant (leerkracht, directie, zoco) daarin speelt
  • Weet je dat de rol van de zoco ook de klasleraar ondersteunen is (coachen).
  • Kan je met tools de zorgwerking op de eigen school evalueren.
  • Zie je de meerwaarde in van een lerend netwerk met zoco’s.
Vormingsmedewerker
Joke Gevaert

Cego vorming & Consult

Schapenstraat 34 bus 3776
3000 Leuven, Belgium

BTW BE 0421.083.235
Belfius BE90 7765 9491 3932

CEGO is alle werkdagen bereikbaar van 9u tot 12u en van 13u tot 16u, op woensdag zijn wij gesloten.

Website door iSmart